• zdjęcie

2010

 Protokół Komisji Konkursowej II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Mój list do Świata” Sieradz 2010

Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący – Miłosz Kamil Manasterski, poeta - Związek Literatów Polskich w Warszawie
Członkowie – Maria Duszka, poetka - Związek Literatów Polskich w Krakowie, opiekunka Koła Literackiego „Anima”, bibliotekarka MBP w Sieradzu;
Anna Baśnik, poetka, bibliotekarka MBP w Sieradzu;
Zbigniew Łuczak, poeta, dyrektor MBP w Sieradzu.
oceniła zestawy 288 wierszy nadesłanych na konkurs przez 96 poetów z całej Polski, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Do druku w almanachu pokonkursowym wybrano 75 wierszy autorstwa 42 poetów. Spośród wybranych nagrodzono i wyróżniono następujące osoby:

I NAGRODĘ w wysokości 500zł otrzymuje Pan Mirosław Kowalski z Mysłowic, godło „Echo”
II NAGRODĘ w wysokości 400zł otrzymuje Pani Katarzyna Zychla z Osiedla k/Sieniawy Żarskiej, godło „Niepowtarzalna”
III NAGRODĘ w wysokości 300zł otrzymują ex aeguo: Pani Danuta Bula z Gliwic, godło „Estera” oraz Pani Łucja Gocek z Chojnic, godło „Stan wody na Warcie” WYRÓŻNIENIA po 100zł otrzymują: Pani Renata Blicharz z Opola, godło „Tranzyt”, oraz Pani Alicja Cwynar z Wrzącej k/Błaszek, godło „Alicja Joanna”
NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepszy wiersz o tematyce regionalnej w wysokości 300zł otrzymuje Pani Agnieszka Jarzębowska z Sieradza, godło „Plejada”.

Sieradz, 31 sierpnia 2010 roku
Komisja Konkursowa Przewodniczący: Miłosz Kamil Manasterski
Członkowie: Maria Duszka, Anna Baśnik, Zbigniew Łuczak

Poza wyżej wymienionymi nagrodzonymi i wyróżnionymi osobami Komisja Konkursowa wybrała do zamieszczania w almanachu pokonkursowym wiersze następujących poetów:
Grzegorza Baczewskiego, Jacka Brzostowskiego, Marka Chorabika, Grzegorza Chwieduka, Zygmunta Dekierta, Emilii Deutsch, Hanny Dikta, Anny Dwornickiej, Piotra Fałczyńskiego, Małgorzaty Foryś, Karola Graczyka, Jadwigi Marioli Jankowskiej, Beaty Patrycji Klary, Barbara Konarskiej, Urszuli Kopeć-Zaborniak, Agaty Kornackiej, Mariusza Cezarego Kosmali, Kazimiery Lissy-Kalafarskiej, Marii Łotockiej, Jarosława Maja, Czesława Markiewicza, Barbary Medajskiej, Julitty Nieznalskiej, Aleksandry Ostrowskiej, Zbigniewa Paprockiego, Joanny Pisarskiej, Mariusza Jacka Rokity, Doroty Ryst, Beaty Słomion, Anny Smolenko, Jakuba Szotarskiego, Marcina Sztelaka, Moniki Woźniewskiej, Edyty Wysockiej i Piotra Zemanka.
Wszystkim poetom, których wiersze zostały nagrodzone, wyróżnione lub zamieszczone w almanachu gratulujemy. O terminie uroczystego spotkania finałowego wszystkim zainteresowanych zawiadomimy osobiście. Serdecznie zapraszamy do przyjazdu do Sieradza i osobistego odbioru nagród i tomików. Poetom, którzy z jakiś przyczyn nie będą mogli przybyć na uroczystość finałową nagrody i tomiki prześlemy pocztą.

Strefa banerowa