Imieniny: Aleksandra, Arkadiusza i Mirosława
26.02.2024

RSS

  • zdjęcie

2015

Protokół Komisji Konkursowej konkursu "Ad urbis gloriam" 2015

Komisja Konkursowa w składzie:
dr Zbigniew Łuczak, bibliolog, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu i Wydawca oraz Andrzej Ruszkowski, historyk-regionalista

oceniła 2 prace naukowe, magisterskie, których tematyka dotyczyła Sieradza, zgłoszone do III Edycji Konkursu „Ad urbis gloriam” zorganizowanego w 2015 roku przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Sieradzu. Przy ocenie komisja brała pod uwagę przede wszystkim poprawność językową prac, oryginalność i nowatorstwo w ujęciu tematu, przydatność czytelniczą opracowania oraz możliwości wydawnicze Biblioteki. Nagrodzono i wyróżniono następujące osoby:

I NAGRODĘ w wysokości 600 zł otrzymuje Pani Ewelina Ślązak z Sieradza za pracę magisterską pt. „Ksiądz infułat Apolinary Leśniewski (1891-1984). Biografia proboszcza parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych a Sieradzu”, napisaną i obronioną na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Praca ta zostanie wydana drukiem przez Bibliotekę Miejską w Sieradzu w nakładzie 300 egz.

II NAGRODĘ w wysokości 400 zł otrzymuje: Pan Przemysław Grela z Sieradz za pracę magisterską pt. „Sieradz – moje miasto. Subiektywny przewodnik”, napisaną i obronioną na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki.

Sieradz, 30 października 2015 roku

Komisja Konkursowa: Zbigniew Łuczak, Andrzej Ruszkowski, 

Strefa banerowa