• zdjęcie

O bibliotece

Biblioteka Miejska powstała 1 kwietnia 1996 roku na bazie czterech filii bibliotecznych działających na terenie miasta Sieradza: istniejącej od 1970 r. przy ul. Polnej Filii Nr 1, Filii Nr 2 działającej od 1986 r. na terenie Szpitala Miejskiego, Filii Nr 3 zorganizowanej w 1991 r. przy ul. Reymonta oraz uruchomionej w 1995 r. przy ul. Mickiewicza Filii Nr 4.

Biblioteka jest miejską jednostką organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy (77 tys. książek), udostępnia je na miejscu, wypożycza na zewnątrz (6.400 zarejestrowanych czytelników, 150 tys. wypożyczanych rocznie książek) oraz prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną i  pracę kulturalno-oświatową z czytelnikami. Organizuje wystawki książek dotyczące aktualnych rocznic literackich i historycznych, imprezy czytelnicze i konkursy, prowadzi działalność wydawniczą i usługową.

Inspektor Danych Osobowych - Gabriela Kaczmarek iod.mbp@mbp.sieradz.eu

Strefa banerowa