• zdjęcie

„Chłopczyce z Kabulu. Za kulisami buntu obyczajowego w Afganistanie”.

09.04.2019 r. odbyło się 4. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Rozmawialiśmy o książce Jenny Nordberg pt. „Chłopczyce z Kabulu. Za kulisami buntu obyczajowego w Afganistanie”.

Był to pierwszy reportaż, z którym postanowiliśmy się zmierzyć w ramach naszej działalności. Odbiór książki dla niektórych nie był najprzyjemniejszy, ze względu na rozległe opisy i dającą się z czasem wyczuć schematyczność opisywanych postaci i sytuacji, wszyscy jednak byliśmy zgodni co do tego, że opracowanie to poszerzyło i uporządkowało naszą wiedzę na temat sytuacji kobiet w świecie islamskim. Dużym plusem tej książki jest rzeczowość, obiektywizm, dogłębne zbadanie tematu i zarysowanie szerokiego tła historycznego, politycznego i społecznego omawianego regionu. Nie skupiono się na drastycznych opisach scen i opisywaniu okrucieństw, co ma na celu szokowanie czytelnika i granie na jego emocjach, ale chłodno i rzeczowo przedstawiono trudne sytuacje bohaterek, co samo w sobie trafiło do odbiorców. Nasza dyskusja poruszała różne wątki, najbardziej jednak skupiliśmy się na zjawisku przebierania dziewczynek, a czasem i dorosłych kobiet, za chłopców i mężczyzn. Zastanawialiśmy się nad przyczynami i efektami tego zjawiska. Sam fakt jego istnienia świadczy o źle działającym społeczeństwie afgańskim. Małe dziewczynki udawały chłopców, aby podnieść prestiż swojej rodziny, która bez męskiego potomka czuła się gorsza i była wręcz wykluczana ze społeczeństwa. Inną przyczyną była możliwość dodatkowego zarobku (dziewczynki nie mogły pracować, chłopcy już tak). Pozytywnym efektem tego zjawiska było większe poczucie wolności dziewczynek (co prawda krótkotrwałe), nabranie pewności siebie, umiejętność rozmowy z mężczyznami, rozbudzenie ambicji i chęci do pracy. Negatywnym, i niestety bardziej dominującym, były częste zaburzenia tożsamości oraz niemożność pogodzenia się kobiet ze swoim losem, które przed okresem dojrzewania musiały powrócić do swojej roli kulturowej.

Zdjęcie: 

Strefa banerowa