• zdjęcie

Koło Literackie "Anima"

Koło Literackie „Anima” powstało w marcu 2002 r. w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu mieszczącej się w szpitalu przy ul. Armii Krajowej. Jego założycielką i opiekunką jest Maria Duszka. Grupa jest „programowo bezprogramowa”. Autorzy należący do „Animy” piszą wiersze liryczne i satyryczne, piosenki oraz utwory dla dzieci. Mają za sobą publikacje w indywidualnych tomikach, w antologiach i czasopismach regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych. Są laureatami wielu konkursów literackich. Ich utwory zostały przełożone na wiele języków obcych, m.in.: angielski, niemiecki, francuski, serbski, litewski, rosyjski, węgierski, szwedzki i esperanto. Do „Animy” należą nie tylko twórcy z Sieradza, ale także z Łodzi. Z naszym kołem związani są m.in.: Agnieszka Jarzębowska, Anna Michalska – Sapkota, Alicja Królewicz, Katarzyna Jeznach, Marika Wymazała, Stanisława Halina Olbińska, Jolanta Miśkiewicz, Monika Milczarek, Artur Lewandowski, Dariusz Staniszewski, Marek Marciniak i Jakub Ludziejewski. Wielu młodych artystów opuszcza Sieradz, jednak mimo zamieszkiwania w innych miastach lub innych krajach, nadal czują się związani z naszym kołem.

 Zobacz profil „Animy” na Facebooku.

Strefa banerowa