• zdjęcie

Migowy dla dzieci

Informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna bierze udział w Interdyscyplinarnym Projekcie Edukacyjnym „Migowy dla dzieci”  organizowanym przez Migu Mig  - zabawy z językiem migowym. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, do dzieci biorących udział w zajęciach świetlicowych i innych formach zajęć pozalekcyjnych.
Realizowany będzie od 15 października 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Do nauki i zabawy zaprosiliśmy dzieci z  Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 4, Przedszkola nr 15 w Sieradzu.  

 

Dlaczego warto uczyć dzieci języka migowego?

 - usprawniana jest motoryka mała dzięki ciągłej pracy rąk i palców,
- rozwija się zapamiętywanie, kojarzenie i kreatywne myślenie,
- usprawniana jest koordynacja wzrokowo - ruchowa,
- dzieci otwierają się na świat osób niepełnosprawnych,
- rozwija się ich tolerancja, empatia oraz chęć niesienia pomocy innym.

Zajęcia poprowadzą bibliotekarki MBP w Sieradzu: Pani Dorota , Pani Marlena, Pani Magda, które legitymują się certyfikatem ukończenia „Kursu Polskiego Języka Migowego na poziomie elementarnym  (A1/A2)”.


Strefa banerowa