• zdjęcie

Działalność wydawnicza

Opis działalności wydawniczej biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu opracowuje i wydaje zestawienia bibliograficzne dotyczące gromadzonych zbiorów: Ekologia i ochrona środowiska w zbiorach MBP w Sieradzu, Sieradz 2001 (186 pozycji), nakład 80 egz. Książki akademickie w zbiorach MBP w Sieradzu, Sieradz 2001 (202 pozycje), nakład 50 egz. W ramach serii wydawniczej „Biblioteka Szesnastki” redagowane są, wydawane w nakładzie 100 egz. i promowane tomiki poetyckie twórców regionalnych.

Pozycje książkowe wydane dotychczas przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sieradzu

 • "Biblia poety" Zbigniewa Łuczaka, Sieradz 1999
 • "Mój świat" Anny Baśnik, Sieradz 2001
 • "Przeszłość zamknięta w pudełku po zapałkach" Joanny Krzyżanowskiej, Sieradz 2002
 • Oliwia Krawczyk  „ Pytajnik”, Sieradz 2005
 • „Optymistyka - antologia wierszy Koła Literackiego Anima”, Sieradz 2007
 • Zbigniew Łuczak  „Dzieje bibliotek w Sieradzu od powstania miasta do końca XX wieku”. Sieradz 2007
 • Anna Baśnik  „Zatrzymane w kadrze”. Sieradz 2007
 • „Mój list do Świata. I Ogólnopolski Konkurs poetycki”. Sieradz 2008
 • „Gdy myślę Sieradz...  Antologia poezji o Sieradzu”. Sieradz 2008
 • Anna Baśnik  „Smak życia”. Sieradz 2009
 • Anna Burkietowicz  „Sejmik sieradzki w latach 1669-1717”. Sieradz 2009
 • „Mój list do Świata. Drugi Ogólnopolski Konkurs poetycki”. Sieradz 2010
 • Marta Cicha „Sztuka ludowa, folklor i gwara regionu sieradzkiego”. Sieradz 2010
 • Jarosław Maj „W głąb duszy. Wiersze i fraszki”. Sieradz 2011
 • Michał Klimas "Pielgrzymki sieradzkie na Jasnej Górze". Sieradz 2012
 • "Mój list do świata. Trzeci Ogólnopolski konkurs poetycki". Sieradz 2013
 • Ewelina Ślązak "Ksiądz infułat Apolinary Leśniewski". Sieradz 2015

Nowości książkowe w sprzedaży wysyłkowej i na miejscu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sieradzu

 • Jarosław Maj „W głąb duszy. Wiersze i fraszki”. Sieradz 2011. – 104 s. - Cena 15 zł
 • Marta Cicha „Sztuka ludowa, folklor i gwara regionu sieradzkiego”. Sieradz 2010. – 153 s. - Cena 14 zł
 • Anna Burkietowicz  „Sejmik sieradzki w latach 1669-1717”. Sieradz 2009. – 318 s. - Cena 20 zł
 • Zbigniew Łuczak  „Dzieje bibliotek w Sieradzu od powstania miasta do końca XX wieku”. Sieradz 2007. - 310s. - Cena 12 zł
 • Michał Klimas "Pielgrzymki sieradzkie na Jasnej Górze". Sieradz 2012. - 130 s. - Cena 22 zł
 • Ewelina Ślązak "Ksiądz infułat Apolinary Leśniewski". Sieradz 2015. - 179 s. - Cena 20 zł

W przypadku sprzedaży wysyłkowej doliczamy koszty wysyłki i pobrania.

Strefa banerowa