• zdjęcie

Zaproponuj książkę do zakupu

 W formularzu prosimy podać:
  • tytuł
  • autora
  • wydawnictwo (opcja)
  • rok wydania (opcja)
  • w polu ”uwagi” można wpisać informacje dodatkowe - jeżeli np. chcą Państwo zaproponować zakup książki dla konkretnej placówki (np. filii).

Zakup proponowanych książek będzie realizowany w miarę możliwości finansowych biblioteki

 

Strefa banerowa