Imieniny: Aleksandra, Arkadiusza i Mirosława
26.02.2024

RSS

  • zdjęcie

2012

Konkurs "Ad urbis gloriam" 2012 rozstrzygnięty!

21 grudnia 2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała w Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. Polnej 36A (Park Broniewskiego) uroczyste podsumowanie II edycji konkursu na najlepszą pracę naukową dotyczącą Sieradza. I nagrodę otrzymał Pan Michał Klimas z Sieradza, autor opracowania „Pielgrzymki sieradzkie na Jasnej Górze”. Nagrodzona praca wydana została drukiem i przekazana do wielu bibliotek z terenu naszego województwa i kraju. Na uroczystości finałowej połączonej z promocją wydanej książki obecni byli jurorzy i laureaci oraz liczne grono osób zainteresowanych historią naszego regionu.


 

Protokół Komisji Konkursowej "Ad urbis gloriam" 2012

Komisja Konkursowa w składzie:  Przewodniczący – dr Zbigniew Łuczak, bibliolog, dyrektor Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Sieradzu i wydawca

Członkowie – Andrzej Ruszkowski, historyk-regionalista,

dr hab. Andrzej Tomaszewicz, historyk.

oceniła 9 prac naukowych (licencjackich i magisterskich, których tematyka dotyczyła Sieradza) zgłoszonych do II Edycji Konkursu „Ad urbis gloriam” zorganizowanego przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Sieradzu. Przy ocenie komisja brała pod uwagę przede wszystkim poprawność językową prac, oryginalność i nowatorstwo w ujęciu tematu, przydatność czytelniczą opracowania oraz możliwości wydawnicze Biblioteki. Spośród zgłoszonych nagrodzono i wyróżniono następujące osoby:

I NAGRODĘ w wysokości 600 zł otrzymuje Pan Michał Klimas z Sieradza za pracę magisterską pt. „Pielgrzymki sieradzkie na Jasnej Górze”, napisaną i obronioną na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filozoficzno-Historycznym.  Praca ta zostanie wydana drukiem przez Bibliotekę Miejską w Sieradzu w nakładzie 500 egz.

Dwie II NAGRODY w wysokości 400 zł otrzymują:

Pani Karolina Stężalska z Rybnika pow. sieradzki za pracę magisterską pt. „Język tygodnika Siedem Dni”, napisaną i obronioną na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filologii Katedrze Współczesnego Języka Polskiego,

oraz Pani Marcelina Kaczmarek z Bogumiłowa pow. sieradzki za pracę licencjacką pt. „Tygodnik Ziemi Sieradzkiej Nad Wartą – historia i współczesność”, napisaną i obronioną na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filologicznym Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

WYRÓŻNIENIA po 200 zł otrzymują:

Pani Olga Ślósarska z Sieradza za pracę magisterską pt. „Edukacja regionalna w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Katolickich w Sieradzu”, napisaną i obronioną na Uniwersytecie Wrocławskim Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych,

Pani Katarzyna Szymlet z Sieradza za pracę licencjacka pt. „Kreowanie wizerunku miasta na przykładzie Sieradza” napisaną i obronioną na Uniwersytecie Łódzkim Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,

Pani Małgorzata Dorota Jarczak z Rossoszycy pow. sieradzki za pracę magisterską pt. „Twórczość członków Koła Literackiego ANIMA w Sieradzu i jej uwarunkowania pedagogiczne” napisaną    i obronioną na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na Wydziale Humanistycznym, kierunek Pedagogika.

Sieradz, 25 października 2012 roku

Komisja Konkursowa Przewodniczący - Zbigniew Łuczak  Członkowie – Andrzej Ruszkowski,  Andrzej Tomaszewicz

 

Strefa banerowa