• zdjęcie

„Dym się rozwiewa” W Filii nr 1

W dniu  5 marca br. Na spotkaniu  Dyskusyjnego Klubu Książki został omówiony zbiór  opowiadań o Cyganach „Dym się rozwiewa” Jacka Milewskiego. Autor  za tę książkę otrzymał nagrodę literacką im. Beaty Pawlak, która przyznawana jest za publikacje na temat innych kultur, religii i cywilizacji. Książka ta została również finalistką Nagrody Mediów Publicznych „Cogito”. Autorowi jest bliska społeczność romska, bo, wśród niej  żył, pomagał w załatwieniu różnych spraw,  nauczył się języka, był współzałożycielem i dyrektorem szkoły romskiej. Przybliżał nam kulturę Cyganów, realizując wiele programów telewizyjnych. To przez te opowiadania poznajemy życie codzienne Romów, ich troski, zmagania, dylematy, nadzieje i zwyczaje. Dzięki tej publikacji przestają być obcy, dalecy. Zmienia się światopogląd na ich temat, zmienia się o nich myślenie, a przypisywane Cyganom stereotypy rozmywają się. Stają się nam jacyś bardziej bliscy. Większość uczestników spotkania wspominała z lat wczesnej młodości barwne tabory cygańskie, przemierzające się przez wsie, miasta i miasteczka, których już teraz nie ma. Tytuł „Dym się rozwiewa”, to także puenta tych opowiadań, że coraz więcej Cyganów prowadzi osiadły tryb życia, asymiluje się ze społecznością w której mieszka i zanika bezpowrotnie jak dym kultura, zwyczaje, taborowe wędrowanie. Książka jest niewątpliwie warta przeczytania. 

 

Strefa banerowa