• zdjęcie

„Tłusty czwartek” w Filii nr 1

 W „Tłusty czwartek” 8 lutego 2018 r. na zaproszenie Dyskusyjnego Klubu Książki do biblioteki przybył mgr Paweł Kieroń - kierownik działu etnografii Muzeum Okręgowego w Sieradzu, by opowiedzieć o zwyczajach i tradycjach karnawałowych w regionie sieradzkim. Przy tradycyjnym w tym dniu pączku i kawie mogliśmy posłuchać wykładu o zanikających już obrzędach zapustnych, jakie miały miejsce na sieradzkiej wsi, takich jak: zwyczaju pochodu maszkar zapustnych, tradycyjnych zabaw panien i kawalerów czy zabaw weselnych, które odbywały się najczęściej w okresie karnawału.

Strefa banerowa