• zdjęcie

„Wojna Polski z Rosją bolszewicką w latach 1919-1921” wykład Jacka Jordana

W dniu 28 lutego br. w Filii nr 1 odbyła się prelekcja historyka  Jacka Jordana pt. "Wojna Polski z Rosją bolszewicką w latach 1919-1921". Nasz gość opierając się o źródła historyczne mówił o koncepcji, wizji marszałka Józefa Piłsudskiego, która zakładała m.in. podporządkowanie Polsce ziem wschodnich. Dowiedzieliśmy się też o przyczynach i skutkach tej polityki w latach 1919 – 1921, na tle ruchów narodowo – wyzwoleńczych i ówczesnej historii Europy. Było to ciekawe i pouczające spotkanie, oparte na faktach historycznych.


 

 

Strefa banerowa