• zdjęcie

8. spotkanie DKK

Dnia 01.10.2019 r. odbyło się 8. spotkanie DKK, działającego przy Bibliotece Głównej MBP w Sieradzu. Omówiona została książka Umberto Eco – „Temat na pierwszą stronę”.

Powieść włoskiego pisarza i profesora nauk humanistycznych okazała się dla naszych członków dużym wyzwaniem i wyjątkowym doświadczeniem czytelniczym. Mimo iż była wymagająca, wzbudziła duże zainteresowanie swoją tematyką dotyczącą funkcjonowania mediów i rolą, jakie one odgrywają.

Książka ukazuje sytuację, w której człowiek jest manipulowany na taką skalę, iż nawet nie wie, że jego myśli i opinie tak do końca nie są jego, a zostały wykreowane pewnymi sprawdzonymi i naprawdę funkcjonującymi metodami. Eco szczegółowo przedstawia te mechanizmy, mówi o doborze odpowiednich informacji do gazety, zestawianiu ich, aby sugerować informacje dodatkowe, o przykrywaniu danych informacji poprzez nagłaśnianie informacji bardziej sensacyjnych, o żerowaniu na sentymentach a nie skupianiu się na rzetelnej obiektywnej informacji.

Wszyscy członkowie byli zgodni co do tego, że powieść była warta przeczytania.


Strefa banerowa