• zdjęcie

Dyktando DKK w Filii nr 1 w dniu 29.11.2018 r.

Pisanie dyktanda jesienią  przez Klubowiczów DKK w województwie łódzkim stało się już tradycją. Tym razem uczestnicy  zmierzyli się z tekstem napisanym przez Wiesławę Kruszek - polonistkę z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, aktywną Klubowiczkę DKK przy PBP  i recenzentkę,  nagrodzą dwukrotnie przez Instytut Książki. Klubowicze najpierw pisali dyktowany tekst przez dziennikarkę i poetkę - Ewelinę Dobrzyńską, a potem sprawdzali, porównując  z oryginałem. Okazało się, że trochę „chochlików ortograficznych” wkradło się do tekstów czytelniczek. Niezastąpiona w uzasadnieniu ortograficznych prawideł była nasza klubowiczka, polonistka – Barbara Michalska, wieloletni, ceniony pedagog. Nasze Panie uznały, że to zmaganie się z piórem, tekstem i ortografią w dobie komputerów było niezwykle cenne i pobudzające umysł.

Strefa banerowa