• zdjęcie

Dyktando dla Dyskusyjnych Klubów

Tradycja pisania dyktanda przez Kluby DKK trwa już od 4 lat. Dyktando pisały dwa Kluby: w Bibliotece Głównej i w Filii nr 1. Podobnie jak w zeszły roku tekst przygotowała nam Wiesława Kruszek - polonistka z wieloletnim stażem, aktywna Klubowiczka DKK przy PBP, nagrodzna dwukrotnie za recenzje książek przez Instytut Książki. Klubowicze najpierw pisali w skupieniu dyktowany tekst, a potem sami sprawdzali, porównując z oryginałem. W tym roku największym problemem było zastosowanie cudzysłowów i wielkiej litery. Uważam, że w dobie komputerów, gdzie nie często piszemy ręcznie Nasze Panie i Pan poradzili sobie znakomicie. Gratuluję!!! Tak trzymać!!!

Zdjęcie: 

Strefa banerowa