• zdjęcie

Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Mój List do Świata"

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu ogłasza w 2018 roku Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Mój list do Świata”.  Konkurs adresowany jest do  dorosłych poetów-amatorów z terenu całego kraju (i zagranicy), piszących w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki nadesłanych utworów, choć mile widziany byłby w zestawie jeden wiersz o tematyce regionalnej (dot. Sieradza i okolicy). Na konkurs należy przesłać opatrzone godłem 3 wiersze (niepublikowane i nienagradzane) w 3 egz. wydrukowane w języku polskim i naniesione na płytę CD-ROM. Prace należy nadsyłać do końca marca 2018 roku.

Regulamin Konkursu - do pobrania

Strefa banerowa