• zdjęcie

Ojciec Leon Knabit w Sieradzu

Słynny benedyktyn z Tyńca, autor wielu książek i publikacji, od niedawna będący jedną z twarzy Światowych Dni Młodzieży gościł 16 maja 2016 r. w naszym mieście na zaproszenie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Sieradzu. Ojciec, podczas spotkania, opowiadał, między innymi, o swoich kontaktach z papieżem Janem Pawłem II, którego był dobrym znajomym. Poruszał także problemy związane ze śmiercią, przemijaniem oraz wiarą. Na spotkanie z lubianym zakonnikiem ojcem Leonem Kanbitem przybyła liczna grupa osób. Była możliwość zakupu książek ojca Leona Knabita w tym także tej ostatniej "Dusza z ciała wyleciała" wraz z autografem autora. Na koniec gość został obdarowany przez prezydenta Sieradza monografią miasta. 

Spotkanie sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Sieradza w ramach realizacji zadania publicznego nr 4 „Wzbogacanie życia kulturalnego Sieradza poprzez imprezy o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym” pt. "Literackie podróże w czasie i przestrzeni".


Strefa banerowa