• zdjęcie

Podsumowanie konkursu "Ad urbis gloriam"

12 lutego 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała w Domu Parafialnym przy ulicy Kolegiackiej uroczyste podsumowanie III edycji konkursu na najlepszą pracę naukową dotyczącą Sieradza. Najlepiej oceniono pracę o księdzu infułacie Apolinarym Leśnewskim, której autorką jest Ewlina Ślązak. Nagrodzona praca wydana została drukiem i przekazana do wielu bibliotek z terenu naszego województwa i kraju. Na uroczystości finałowej połączonej z promocją wydanej książki obecni byli jurorzy i laureaci oraz liczne grono osób zainteresowanych historią naszego regionu.

Strefa banerowa