• zdjęcie

Podziękowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu we współpracy z Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe COSINUS pozyskała nieodpłatnie książki i albumy edukacyjne. Firma COSINUS zobowiązała się we własnym zakresie pozyskać sponsorów na w/w pozycje.

Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom.

Przekazane pozycje przeznaczymy na nagrody książkowe w konkursach organizowanych w Miejskiej Bibliotece i jej filiach.

Jednocześnie informujemy, że współpracę z centrum Edukacyjno-Szkoleniowym COSINUS, uważamy za zakończoną z dniem 31.12.2016 r.

Strefa banerowa