• zdjęcie

Spotkanie organizacyjne DKK w filii nr 1 MBP w Sieradzu

W dniu 14 września 2017 r. po dłuższej przerwie wakacyjnej odbyło się spotkanie Klubowiczów, na którym omówiono plany działalności Klubu i ustalono terminy spotkań.

W drugiej części spotkania zaproszony gość mgr Paweł Kieroń – pracownik Muzeum Okręgowego w Sieradzu opowiedział o kulturze żydowskiej. Wykład opierał się na własnych spostrzeżeniach i doświadczeniach przeżytych w czasie dłuższego pobytu w Izraelu. Wykład ten poszerzył wiedzę i horyzonty myślowe uczestników Klubu o tym kraju i jego mieszkańcach.

 

Zdjęcie: 

Strefa banerowa