• zdjęcie

Spotkanie w Filii nr 2

Filia nr 2 przy ul. Armii Krajowej 7 zorganizowała w Tygodniu Bibliotek spotkanie z poetką Anną Baśnik. W spotkaniu w dniu 12 maja uczestniczyła młodsza grupa dzieci z Przedszkola nr 6 w Sieradzu. Dzieci wysłuchały bajeczek z książki „Duszki” oraz z najnowszej, będącej właśnie przygotowywanej do wydania p. t. „Witusie”. Dzieci żywo reagowały na opowiadania, a na koniec wręczyły autorce konwaliowy bukiecik.

Strefa banerowa