• zdjęcie

Wieczór autorski Józefa Barana w Filii Nr 2 MBP

We wtorek 15 listopada 2016 r. odbył się wieczór autorski znakomitego krakowskiego poety Józefa Barana zorganizowany przez Filię nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej (mieszczącą się w szpitalu przy ul. Armii Krajowej 7), Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Sieradzu oraz Koło Literackie "Anima". Impreza została zorganizowana w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Literackie podróże w czasie i przestrzeni” sfinansowanego przez Urząd Miasta Sieradza.

Józef Baran debiutował w 1969 r. na łamach tygodnika „Życie Literackie”. Pracował jako dziennikarz  w „Wieściach”, „Gazecie Krakowskiej” i „Dzienniku Polskim”. Jest autorem wielu zbiorów wierszy, dzienników i reportaży z podróży. Jego utwory zostały przełożone na kilkanaście języków obcych. Jest laureatem m.in.: Nagrody im. Stanisława Piętaka, Nagrody Fundacji Kościelskich, Nagrody Miasta Krakowa oraz wyróżnienia Pen West w Los Angeles za dwujęzyczny tom wierszy „W błysku. In a Flash”. W 2001r. brał udział w XXI Światowym Kongresie Poezji w Sydney. Jego utwory są zamieszczane w podręcznikach szkolnych. Piosenki z tekstami Józefa Barana wykonują m.in.: Elżbieta Adamiak, Hanna Banaszak, Jan Kanty Pawluśkiewicz i zespół Stare Dobre Małżeństwo.  Na spotkaniu w Sieradzu krakowski poeta zaprezentował najnowszy tom wierszy pt. „Szczęście w czapce niewidce”, który został w bieżącym roku nominowany do Nagrody Orfeusza im. Konstantego I. Gałczyńskiego. Były również odczytane fragmenty korespondencji poety ze Sławomirem Mrożkiem wydanej w tomie "Scenopis od wieczności". Skomponowane przez siebie piosenki do tekstów Józefa Barana wykonał przy akompaniamencie gitary Zbigniew Paprocki z Koła Literackiego „Anima”. Należący również do naszego koła Marek Marciniak odczytał specjalnie na tę okazję napisane moskaliki i imienniki, w tym kilka dedykowanych gościowi z Krakowa. Oto one:

x x x

Kto rzekł, że pan Józef Baran

nas, sieradzan, nie odwiedzi,

tego moja pięść jak taran

zbije w Rynku wśród gawiedzi.

 

x x x

Od nut, pędzla oraz słów

- muzyk, poeta i malarz.

Trzech Józefów jest artystów:

Haydn, Mehoffer oraz Baran.

 

x x x

Mistrza mama Bach „de domo”

(pewnie wszyscy nie wiedzieli).

Z ciekawości lica płoną.

Bach? Siedzimy do niedzieli!

 

Wprawdzie goście nie „siedzieli do niedzieli”, ale spotkanie z Mistrzem (w bardzo powoli zmniejszającym się gronie) trwało ponad cztery godziny.

 

 

Strefa banerowa