• zdjęcie

Wieczór literacko-muzyczny w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej

W piątkowe popołudnie 27 lipca w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Sieradzu (bibliotece szpitalnej) odbyło się  spotkanie literacko-muzyczne poznańskiej poetki Danuty Bartosz i sieradzanina Jacka Kędzierskiego. Współorganizatorem wydarzenia było Koło Literackie „Anima”.

Danuta Bartosz urodziła się tuż przed II wojną światową w Kijowie.  Nic nie wie o swoich rodzicach; jako trzyletnie dziecko została sierotą. Po wojnie wraz z rodziną, która się nią zaopiekowała została repatriowana do Polski. Tutaj ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilkanaście lat mieszkała w Nowym Jorku, gdzie zdobyła uprawnienia notariusza publicznego.

Wiersze zaczęła pisać kilkanaście lat temu - po powrocie z pielgrzymki do Ziemi Świętej. Opublikowała dotychczas 19 tomików. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich i prezesa Fundacji „Jak podanie ręki”. Była uczestniczką festiwali literackich na Litwie, Ukrainie, w Niemczech i Macedonii. Została odznaczona medalami: Zasłużony dla kultury polskiej, „Labor Omnia Vincit" i „Znak Dobra”.

W sieradzkiej bibliotece Danuta Bartosz prezentowała wiersze i opowiadała o swoich niezwykłych losach, budząc wzruszenie i podziw osób obecnych na spotkaniu. Prezentacji poetyckich strof towarzyszył koncert piosenek w wykonaniu sieradzkiego muzyka Jacka Kędzierskiego.


Strefa banerowa