• zdjęcie

Z książką na walizkach

Wydawnictwo Literatura we współpracy z bibliotekami zaprasza kilku autorów i ilustratorów na trzydniową imprezę czytelniczą. Pierwsze dwa dni zostały przeznaczone na spotkania autorskie. Każdy z autorów odwiedza od czterech do sześciu bibliotek w terenie. Podczas każdego spotkania istnieje możliwość zakupu książek z autografem. Pierwszy raz autorzy i ilustratorzy współpracujący z Wyda- wnictwem Literatu­ra spotkali się w bibliotekach z dziećmi z województwa dolnośląskiego jedenaście lat temu. Dziś coroczne spotkania młodych czytelników z pisarzami od­bywają się również w woje- wództwach pomorskim, podkarpackim, lubuskim i małopolskim i od 2013 roku również w województwie łódzkim. W tym roku w dniach 4 – 7 maja w województwie łódzkim w spotkaniach wezmą udział m. in.  MBP i Filia nr 3 MBP w Sieradzu oraz siedmioro pisarzy dla dzieci: Paweł Beręsewicz, Dorota Combrzyńska – Nogala, Anna Rydel – Czerwińska, Zuzanna Orlińska, Marcin Pałasz, Małgorzata Strękowska – Zaremba, Paweł Wakuła i ilustratorka Joanna Zagner – Kołat. Finał każdego roku odbywa się w innym mieście. Na miejsce zorganizowania imprezy finałowej w 2016 roku MBP w Sieradzu zaproponowała nasze miasto. Decyzją Wydawnictwa Literatura

finał w maju 2016 r. odbędzie się w Sieradzu. Plenerowa impreza finałowa o zasięgu wojewódzkim odbędzie się na Rynku w Sieradzu 7 maja 2016 roku w godz. 11. 00 – 14. 00.

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu, Urząd Miasta Sieradza, Wydawnictwo „Literatura” z Łodzi, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi. Patronat honorowy objął Prezydent Sieradza Paweł Osiewała (m.in.). Patronat medialny "Nasze Radio".

W związku z planowaną imprezą przewiduje się ograniczenia ruchu w obrębie ulic: Pl. Wojewódzki, Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Polna, Kolegiacka i Rynek.

 

Program imprezy „Z książką na walizkach” w Sieradzu 7. maja 2016 r.

11.00 zbiórka przed budynkiem Urzędu Miasta Sieradza

11.10 przemarsz uczestników imprezy z towarzyszeniem orkiestry dętej z Placu  Wojewódzkiego ulicami: Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Polną, Kolegiacką do Rynku

11.40 rozpoczęcie głównej imprezy na Rynku - powitanie gości

11.50 – 14.00 - jedna część Rynku: występy dzieci ze szkół podstawowych, prezentacja pisarzy, kiermasz książek, indywidualne spotkania  z autorami, konkursy literackie, zabawy ruchowe

- druga część Rynku: animacje dla dzieci – fotobudka, malowanie twarzy, modelowanie balonów, wielkie bańki mydlane

ok. 14.00 zakończenie imprezy.

 

Regulamin imprezy plenerowej Łódzkie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach” Sieradz 7. maja 2016 r. 

 1. Organizatorem imprezy jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu, Urząd Miasta Sieradza, Wydawnictwo „Literatura” z Łodzi, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi.
 2. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 4. Na imprezę nie mają wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń Służb Porządkowych, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 6. Zbiórka uczestników odbędzie się o godzinie 11 przed Urzędem Miasta Sieradza.
 7. Planowana trasa  przemarszu z udziałem wszystkich uczestników imprezy oraz Miejskiej Orkiestry Dętej to: Urząd Miasta, ul. Piłsudskiego, ul. Leszka Czarnego, ul. Polna, ul. Kolegiacka i Rynek.
 8. Korowód uczestników imprezy kierowany będzie wyznaczoną trasą, ewentualne zmiany organizacji ruchu mogą być podyktowane nagłymi sytuacjami.
 9. Korowód będzie liczył do 300 osób.
 10. Osoby biorące udział w przemarszu poruszać się będą całą szerokością pasa jezdni.
 11. Całość przemarszu zabezpieczą i skoordynują Służby Porządkowe.
 12. Osoby uczestniczące w korowodzie winny stosować się do obowiązujących zasad ruchu drogowego i reagować na wszystkie wskazówki Służb Porządkowych.
 13. O nieszczęśliwych zdarzeniach, mogących wystąpić w trakcie trwania imprezy, należy natychmiast poinformować Służby Porządkowe.
 14. Po przemarszu korowodu trasa przemarszu będzie przywrócona do właściwego stanu i udostępniona dla ruchu drogowego.
 15. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 16. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.

 

 

 

Strefa banerowa