• zdjęcie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zakup i dostawę książek w roku 2024

Sieradz, 01.02.2024 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na zakup i dostawę książek w roku 2024

do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu

 

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.01.2024 r. wysłane do 6 hurtowni - wydawnictw - księgarń. Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały wybrane do realizacji następujące oferty złożone przez firmy:

 

„ESKA” Sylwia Kaczmarska, ul. Łąkowa 7, 62-050 Mosina

Ateneum M. Kogut, A. Zegiel Spółka Komandytowa, ul. Półłanki 12 C, 30-740 Kraków

MAR-PAW P.W., ul. Sarepska 13A, 62-800 Kalisz

 

 

Uzasadnienie wyboru ofert:

 

Wymienieni wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty wg ustalonych kryteriów wyboru ofert:

- wysokość rabatu

- różnorodność przedstawionej oferty,

- sposób dostarczenia towaru,

- warunki płatności

- dostęp on-line do bieżącej oferty

 

 

Zawiadomienie zostanie opublikowane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu znajdującej się pod adresem http://www.mbpsieradz.pl

 

 

 

Do podmiotów wybranych w wyniku rozstrzygnięcia zostanie skierowana umowa.

Strefa banerowa