• zdjęcie

Zmarł Andrzej Tomaszewicz

Andrzej Konstanty Tomaszewicz (ur. 11 marca 1943 w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 11 grudnia 2020 w Sieradzu) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, senator I kadencji.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, a następnie studia na kierunku historia na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1966–1981 był zatrudniony jako nauczyciel w Sieradzu. W 1980 wstąpił do „Solidarności”, zasiadał w zarządzie związku Regionu Ziemia Sieradzka, redagował biuletyn regionalny. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowano go na okres blisko roku do 4 grudnia 1982. Był więziony w Sieradzu, Łowiczu i Kwidzynie. Został zwolniony z pracy i objęty zakazem zatrudnienia w oświacie. W 1983 podjął pracę w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Pozostał działaczem związku, działał również w Klubie Inteligencji Katolickiej.

W latach 1989–1991 sprawował mandat senatora I kadencji, wybranego z ramienia Komitetu Obywatelskiego w województwie sieradzkim. Był członkiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, wchodził w skład Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej. Po odejściu z parlamentu na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego uzyskiwał stopnie naukowe doktora (w 1996 na podstawie pracy Życie kulturalne ośrodków miejskich guberni kaliskiej w latach zaborów) i doktora habilitowanego (w 2012 w oparciu o rozprawę Dobroczynność w guberni kaliskiej (1864–1914)). Pracował nadal w Muzeum Okręgowym, a także jako dyrektor wydziału kultury w administracji wojewódzkiej. Autor licznych prac historycznych, opracowań, katalogów wystaw, artykułów publikowanych w czasopismach fachowych, współpracownik kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”. Był również radnym powiatowym I kadencji i – do czasu przejścia na emeryturę – pracownikiem naukowym sieradzkiej filii UŁ.

W 2008 otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2020 Krzyż Wolności i Solidarności.

Cześć Jego pamięci!

oprac. Zbigniew Łuczak

Strefa banerowa